சின்னம்மா விடுதலை மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது - தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாட்டம்

சின்னம்மா விடுதலையானதை தமிழகம் முழுவதும், அம்மா மக்‍கள் முன்னேற்றக்‍ கழகத்தினர் இனிப்புகள் வழங்கியும், ஆரவாரத்துடனும் உற்சாகமாகக்‍ கொண்டாடி வருகின்றனர்.