மருத்துவமனை வாசலில் இருந்தபடி பொதுமக்‍களை நோக்‍கி கைகளைக்‍ காண்பித்த சின்னம்மா

மருத்துவமனை வாசலில் சின்னம்மா, பொதுமக்‍கள் மற்றும் அமமுகவினரை நோக்‍கி உற்சாகத்துடன் கைகளைக்‍ காண்பித்து தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.