சின்னம்மா தனக்கு எழுதிய கடிதம் தொடர்பாக ராஜா செந்தூர்பாண்டியன் தகவல்

தியாகத்தலைவி சின்னம்மா தனக்கு எழுதிய கடிதம் தொடர்பாக மூத்த வழக்கறிஞர் திரு.ராஜா செந்தூர்பாண்டியன் தொலைபேசி வாயிலாக தரும் தகவல்களை இப்போது கேட்கலாம்.